Pohyb je základnou telesnou a psychickou potrebou, dôležitou stimuláciou telesného rozvoja. Podporuje rast, zintenzívňuje látkovú výmenu, prebúdza chuť do jedla, prehlbuje spánok, vzbudzuje pocit sviežosti a dobrej nálady, podporuje rozvoj nervovej sústavy.

Cieľom cvičenia je dať deťom základné pohybové znalosti zamerané na odbúranie ich energie, prispôsobenie sa deti v kolektíve, na vzájomnú toleranciu, rozvíjanie, či tvorivosť.

Pri výbere cvikov sa dbá, aby sa dodržiavali základné zásady: postupovať od jednoduchších cvičení k zložitejším, od známych k neznámym, od precvičovania známych hier k tvorivým hrám. Výber cvikov je rozmanitý a pestrý, pretože deti v tomto veku sa nevedia dlhšie sústrediť na jednu aktivitu, ktorá sa rýchlo stáva stereotypnou.

CIELE: Na hodine sa deti učia skok, podliezanie, beh, kotúľ, plazenie, vystupovanie a zostupovanie za pomoci lavičiek, nízkych bedien, cez prekážky, vystupovanie a zostupovanie na rebriny, preliezanie z jednej na druhú, posilňujú celé telo, hrajú sa rôzne loptové hry. Deti sa učia zvládať ľahké pohybové prvky, zdolávajú prekážky, používajú sa rôzne pomôcky, robia sa rôzne dráhy.

 

 

 
 

   

Kondičné cvičenie

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

Kondičné cvičenie ZŠ Nobelovo nám. 6
Bratislava - Petržalka
851 05
tréner: +421 905 415 504
kondicnecvicenie@gmail.com